Miejscowa wentylacja wywiewna ze stanowiska pracy jest ważną instalacją w zakładach przemysłowych. Ogranicza emisję zanieczyszczeń do otaczającego powietrza, a tym samym zapewnia ochronę zdrowia pracowników.


Podczas pracy w zakładach produkcyjnych, w trakcie procesów technologicznych, do powietrza otaczającego stanowisko pracy, wydzielane są zanieczyszczenia: cząstki stałe, gazy, pary i mgły oraz aerozole ciekłe. W przypadku gazów oraz aerozoli ciekłych zagrożenia dla pracowników wynikają z właściwości toksycznych, palnych i wybuchowych tych zanieczyszczeń. Natomiast cząstki pyłu mogą mieć działanie zwłókniające, alergizujące, drażniące, kancerogenne, radioaktywne oraz toksyczne.


 


Zapewniamy filtry :


Wentylacji stanowiskowej - filtry do urzadzeń filtracyjnych stanowiskowych jak i mobilnych


Urządzenia filtrowentylacyjne i filtry do stanowisk spawalniczych