Oferowane przez nas maty, włókniny filtracyjne charakteryzują się wysoką skuteczność filtracji przy niskich oporach przepływu powietrza.


Wykożystywane są do filtracja powietrza o dużym zapyleniu w przemyśle cementowym, drzewnym, elektronicznym , spożywczym , farmaceutycznym , paliwowo-energetycznym.


W ofercie posiadamy maty filtracyjne  wykonane z surowca dopuszczonego do kontaktu z produktami spożywczymi.


Dane techniczne oferowanych produktów znajdują się poniżej > Więcej szczegółów.