Filtry hydrauliki do maszyn budowlanych - filtry hydrauliczne


Elementami najbardziej narażonymi na uszkodzenia w układach hydraulicznych są siłowniki, pompy hudrauliczne, rozdzielacze. By zapewnić prawidłwą pracę tych elementów niezbedene jest stosowanie w maszynach układów filtrujacych olej hudrauliczny.


Filtry hydrauliczne do maszyn budowlanych EurPolGwarantujemy dobór filtrów w 100% zgodnych parametrami z filtrami oryginalnymi.


Posiadamy filtry hydrauliczne wykonane na: 


- celulozie


- włóknie syntetycznym


- siatce filtracyjnej