Filtracja oleju silnikowego.


 Znaczenie filtracji oleju.


Olej silnikowy to „krew” silnika, bez której błyskawicznie przestałby on pracować.Filtry oleju, usuwają z oleju zanieczyszczenia oraz drobiny powodujące zużycie silnika, tak jak nerki oczyszczają krew. Jeśli fi ltry te nie działają prawidłowo, żywotność silnika ulega drastycznemu skróceniu. Olej silnikowy nie tylko umożliwia ruch wewnętrznych komponentów silnika, powodując że nie stykają się one bezpośrednio ze sobą, ale także spełnia szereg innych ważnych zadań takich jak:   • Odprowadzanie ciepła

  • Zapewnianie uszczelnienia między ścianą cylindra a pierścieniem tłoka

  • Czyszczenie wewnętrznych powierzchni


Puszkowe filtry oleju są obecnie najczęściej stosowane do filtrowania oleju w silnikach spalinowych. Jednak we współcześnie konstruowanych nowoczesnych silnikach są coraz rzadziej spotykane. Doceniane w przeszłości zalety takie jak duża odporność na uszkodzenia oraz łatwa wymiana zużytych filtrów, praktycznie pozbawiona ryzyka wprowadzenia zanieczyszczeń do układu olejowego silnika, nie są już priorytetowe. Obecnie coraz bardziej liczą się zalety ekologiczne, związane z łatwą utylizacją filtrów. Pod tym względem lepsze są nowoczesne wkłady filtrów montowane w rozbieralnych obudowach. Zewnętrznie puszkowe filtry oleju są do siebie bardzo podobne, lecz mogą różnić się znacznie budową wewnętrzną. Zarówno parametry eksploatacyjne jak i cechy konstrukcyjne tej grupy filtrów muszą być dobrane optymalnie, zapewniając sprawne funkcjonowanie w systemie olejowym silnika.